Adviesprijzen


Schilderijen 70 x 100 cm 2.000,-
140 x 185 cm 4.400,-
Zeefdrukken 56 x 76 cm 375,-
Prijzen voor andere formaten, technieken, complete series en installaties, in overleg
Prijzen zijn exclusief BTW
Het werk is ook te koop bij Galerie Ramakers, Den Haag, Het Bouwhuis, Lettele/Deventer, De Zwaluwkamer, Den Haag en diverse Centra voor Beeldende Kunsten/ Kunstuitlenen in Nederland.

De makende mens onderscheidt zich van de werkende mens doordat hij zich verdiept en verliest in de duurzame verleiding van zijn vakmanschap; van het maken zelf. Van zijn streven naar voldoening en perfectie van het resultaat van zijn handelingen. Losgekoppeld van vooropgezet nut of doelmatigheid bereikt de makende mens het niveau van de kunstenaar, de maker van zichzelf en zijn omgeving.

Studio Astoria stelt in het project De Makende Mens de vakmatige handeling centraal door werkplekken van makers in beeld te brengen. De beeldende ingrepen van Jelis van Dolderen zullen de mysterieuze kracht en intensiteit van deze plekken zichtbaar maken.

Het project duurt van 11 02 2011 tot 20 11 2011.
Studio Astoria